LA GUANTERA

Propostes per millorar la seguretat viària

El ministeri i la conselleria d'Interior han fet balanç de la sinistralitat viària el 2012. Ni l'anunciada rebaixa de la velocitat a les carreteres generals ni la revisió dels exàmens per obtenir la llicència de conductor són solucions màgiques. Aquí teniu dotze propostes més, una per cada mes de l'any estrenat

CURA DE JOVENTUT

La crisi fa que el parc mòbil estatal sigui un dels més vells i, per tant, contaminant i insegur d'Europa. La renovació d'aquest col·lectiu permetria millorar aquests paràmetres. Incentius per al canvi, com ara el pla PIVE, són imprescindibles per assolir aquest objectiu, que també és un dinamitzador de la indústria.

MATÈRIA OBLIGATÒRIA

La seguretat viària no pot ser una maria en el pla educació. Els índexs de sinistralitat i les xifres de mortalitat fan que més que aconsellable que aquesta matèria hagi de ser considerada com una necessitat, un manual de supervivència a la societat. Com l'educació, o les normes mínimes de sanitat i higiene. Imprescindible.

CARNETS PER A CICLISTES

L'interessant i exitós increment de l'ús de la bicicleta com a transport pràctic, més enllà del seu ús lúdic i esportiu, obliga a una ordenació de la seva coexistència amb altres usuaris. Cal un cens endreçat de ciclistes i bicicletes, així com una regulació dels seus drets i deures, com passa amb tots els conductors i vehicles.

MANTENIMENT

Les retallades en les inversions públiques afecten directament el manteniment de les carreteres. Això és un handicap que perjudica directament la seguretat. La falta de condicionament de l'asfalt, o de la revisió dels sistemes de protecció passius -com ara les tanques-, poden disparar les xifres de lesionats si no és constant.

INCENTIUS PER A CURSETS

L'aprenentatge de la conducció hauria de ser una formació continuada. Ni el vehicle que utilitzem sempre és el mateix, ni les carreteres per on passem són sempre les mateixes, ni les condicions són inalterables. Caldria subvencionar els usuaris que passin per cursos de conducció amb descomptes en les assegurances o en els impostos municipals.

REVISIÓ DELS SENYALS

No n'hi ha prou fent un bon manteniment dels senyals. També cal adaptar-los als temps nous, fent-los més visibles i identificables, tant des del punt de vista interpretatiu com del tecnològic. Una bona informació visual ajuda a millorar la seguretat. Però cal una unificació de criteris més universal abans que res.

TORNAR ALS 14 ANYS

Està demostrat que com més aviat s'accedeix a la circulació més aviat s'agafa experiència, i més bons són els nivells de seguretat. L'increment de l'edat mínima per accedir a un vehicle escola tan magnífic com el ciclomotor no ha millorat la sinistralitat i, a més, ha ensorrat la indústria local especialitzada en aquests productes.

REINVERSIÓ DELS DINERS

La recaptació de les multes hauria d'anar destinada directament a millores de la seguretat viària. Les sancions s'haurien de reinvertir en el manteniment de les infraestructures, o en programes destinats a millorar la seguretat viària. Les aportacions haurien de ser dins de la comunitat on s'hagin recaptat aquests diners.

RENOVAR LES REVISIONS

Renovar el carnet no hauria de ser un tràmit burocràtic o un mètode recaptatori. També hauria de certificar l'evolució del conductor en funció de les circumstàncies canviants de la mobilitat. Una ITV del conductor que validés de manera continuada l'aptitud per conviure saludablement amb altres usuaris de la via pública.

TOLERÀNCIA ZERO

El 33% dels accidents amb víctimes mortals a l'Estat són per culpa dels efectes de l'alcohol a la conducció. No n'hi ha prou amb el 0,5% actual -0,2% en el cas dels conductors professionals i novells- com a taxa màxima permesa. Tot i l'oposició dels fabricants de begudes, és evident que l'enduriment de la norma és urgent.

PROGRAMES DE TV

La informació del motor no és només competició i economia. També és seguretat viària i medi ambient. Davant la pandèmia que és la sinistralitat viària, és incomprensible que actualment les cadenes públiques -de ràdio i televisió- encara no tinguin programes dedicats a fomentar la cultura d'una mobilitat segura i sostenible.

MILLOR COMUNICACIÓ

Informació és poder. Però no hauria de ser només del poder. Els funcionaris de la mobilitat no s'haurien de limitar a justificar-se amb la promoció de rodes de premsa i de la imatge dels seus gestors. La coordinació amb els mitjans és imprescindible per als que viuen aïllats als despatxos. Abans d'explicar-la, la feina s'ha de fer.