LA GUANTERA
Barcelona

Celebracions històriques, malgrat tot