Reportatge
Ferran Vital

El cotxe elèctric i l'escassetat de primeres matèries

Fabricants de cotxes elèctrics com Tesla avisen sobre l’escassetat de materials per fabricar cotxes elèctrics en un futur no gaire llunyà

El cotxe elèctric i la falta de primeres matèries Zoom

Els cotxes elèctrics estan destinats a ser els substituts dels cotxes de combustió tradicionals, segons apunten els experts. De fet, governs i institucions cada cop apliquen mesures més restrictives als fabricants de cotxes de combustió i fins i tot en alguns mercats es prohibirà la seva venda en un horitzó de vint, trenta o quaranta anys.

Ara bé, els nous cotxes elèctrics no són tan ecològics ni la seva petjada ecològica és gaire inferior a la d’un cotxe convencional en el seu procés de fabricació. De fet, els cotxes elèctrics necessiten el doble de cobalt, níquel o coure que un cotxe tradicional durant el seu procés de fabricació, i alguns materials com el liti comencen a escassejar.

Les explotacions mineres d’aquests materials no produeixen prou material per cobrir la projecció de la demanda creixent de primeres matèries i el preu del liti i del coure es dispararà a causa d’una demanda molt superior a la capacitat d’extracció d’aquests minerals.

La situació és tan seriosa que la directora de subministrament de bateries de Tesla, l’americana Sarah Maryssael, va afirmar que comença a produir-se una “situació d’escassetat mundial” dels materials bàsics per fabricar noves bateries en una conferència industrial amb representants del govern dels Estats Units, autoritats estatals de Califòrnia i directius d’empreses mineres i de fabricants automobilístics.

El gran drama social, mediambiental i econòmic dels cotxes elèctrics és que actualment és més rendible explotar jaciments minerals gràcies a la mà d'obra explotada que no pas reutilitzar i reciclar els materials ja existents

Una possible solució a aquesta situació és el reciclatge de les bateries de liti i dels materials com el coure o el níquel, però actualment és més rendible comercialment seguir amb l’extracció dels minerals –molts cops utilitzant mà d'obra infantil semiesclava o explotada– que no pas procedir a la seva reutilització mitjançant el reciclatge, cosa que agreuja encara més la situació d’escassetat d’aquests materials i crea situacions d'injustícia social molt marcades al cor de l'Àfrica.