LA GUANTERA

El preu de la sostenibilitat

Feia molts anys que omplir el dipòsit de gasolina no costava tan poc com ara. / FRANCESC MELCION Zoom