La guantera

Jubilar-se com a conductors

La població es fa vella. A mitjans de segle, un de cada tres espanyols tindrà més de 65 anys. L'any passat, per primera vegada en la història, els més grans de 65 anys (un 16,8%) van superar en volum els més joves de 15 anys.

Segons aquesta evolució, si l'any passat hi havia 2,9 milions de conductors més grans de 65 anys, el 2030 n'hi haurà 6,1.

Fa uns anys, quan es parlava d'una persona de 65 anys, d'un jubilat, es parlava d'algú amb dificultats per fer determinades activitats, entre les quals conduir un cotxe. Però avui queda clar que traspassar aquest llindar dels 65 anys no significa un canvi immediat en els estils de vida en general, ni en la mobilitat diària en particular, ja que la majoria de conductors d'entre 60 i 70 anys no tenen cap mena de dificultat per conduir amb normalitat. Però hi ha excepcions.

A partir dels 75 anys està estadísticament demostrat que aquest col·lectiu entra en un índex de sinistralitat semblant al dels conductors més joves, i això és preocupant. Entre la gent gran la taxa d'infraccions que acaba en accidents és gairebé un 50% superior a la del conjunt de la població. Entre els anys 2004 i 2009, més del 50% dels vianants morts a les ciutats eren persones grans, i en carretera el percentatge total va arribar fins al 35%.

Però encara que no hi ha una edat límit legal per conduir, sempre que es disposi d'un certificat mèdic que ho permeti, quan hem de deixar de fer-ho? I, sobretot, qui pren la decisió?

Quan hem fet 70 anys hem de tenir present que el permís de conduir s'ha de renovar cada dos anys. Els tràmits són els habituals de qualsevol de les anteriors renovacions, i això vol dir que cal passar la revisió mèdica corresponent.

No podem parlar d'una edat concreta per deixar de conduir, ja que l'organisme de cada persona és diferent en funció de factors molt diversos.

A partir d'una certa edat, però sobretot d'unes condicions físiques determinades, cal adaptar la conducció a les possibilitats de cadascú, sense aproximar-se als factors de risc. I això ens obliga a ser conscients de les capacitats pròpies per fer anar un volant en qualsevol circumstància.

Quins sentits cal tenir en compte?

La vista és probablement el sentit que condiciona més la conducció, ja que a partir dels 45 anys la visió es deteriora, i a partir dels 60 necessitem quatre vegades més llum que quan tenim 20 anys.

Als 65 anys, un 30% de les persones tenen problemes d'audició, i aquest factor també és molt important, perquè l'oïda és un dels principals sistemes d'alarma que s'activen quan conduïm. Gràcies a ella sabem quan canviar de marxa, detectem una possible avaria o advertim el soroll d'un clàxon o d'un vehicle aproximant-se.

Però, a més dels sensitius, hi ha altres factors que condicionen la conducció de la gent gran. En general es pateix lentitud de reflexos i una capacitat de reacció menys instantània.

Les persones més grans acostumen a prendre més medicació, i en alguns casos els seus efectes també poden condicionar la conducció.

Finalment, patologies com l'artrosi o el reumatisme, o un Alzheimer en fase inicial encara no diagnosticat, també juguen un paper determinant en la conducció.