LA GUANTERA
Barcelona

Idees, propostes i accions: el motor no para

Recull de curiositats i notícies que aporten una mica d'esperança per al que vindrà