Impostos
Motor  /  Novetats 18/09/2021

Quants impostos paga un cotxe?

L'estat espanyol, la Generalitat i els ajuntaments ingressen més de 31.000 milions d’euros anuals en impostos directes relacionats amb l’automòbil: us expliquem quins són i com afecten la nostra butxaca

5 min
Un Seat Ibiza nou de 20.000 euros pagarà més de 4.200 euros en impostos al llarg dels primers 10 anys de la seva vida útil

Aquest mes entrarà en vigor el nou impost català sobre les emissions de CO₂ , una taxa impositiva que afectarà més d’un milió i mig de conductors del país i que de moment només s’aplicarà a Catalunya. Aquest últim impost, que té previst recaptar uns 66 milions d’euros aquest any i més de 145 milions l’any vinent, se suma a una llarga llista d’impostos directes i indirectes als quals els conductors han de fer front per fer servir el seu vehicle, unes despeses que cal sumar a la important inversió de capital en el procés de compra i posterior manteniment del vehicle i que tot seguit analitzarem de manera individualitzada.

Impost de matriculació

L’impost de matriculació el paguen tots els vehicles nous en funció de les seves emissions de CO₂. Després de diversos debats parlamentaris, fins a final d’any estaran exempts d’aquest impost –que va suposar uns ingressos de 616 milions d’euros per a la tresoreria de l’Estat l’any 2019– tots aquells vehicles amb emissions de CO₂ inferiors als 144 gr/km, i a partir d’aquí el preu de l’impost varia en funció de les emissions del cotxe. 

Tots aquells vehicles que homologuen emissions d’entre 145 i 191 gr/km han de pagar un 4,75% del valor del vehicle, els que homologuen entre 192 i 239 gr/km n'han de pagar el 9,75% i els que superen el llindar dels 250 gr/km de CO₂  n'han de pagar un 14,75%. La major part de cotxes nous venuts a Espanya homologuen unes emissions que els situen en el primer tram, la qual cosa pot encarir uns 1.000 euros per vehicle amb un preu de 20.000 euros abans d’impostos.

IVA

Pràcticament tots els productes nous que es venen a l’estat espanyol han de pagar l’IVA (impost sobre el valor afegit), que es grava en un 21% en el cas dels cotxes. Aquest impost és el que més riquesa genera a la tresoreria de l’Estat, ja que va significar uns ingressos de 4.877 milions d’euros l’any 2019. 

En el cas que comprem un vehicle d’ocasió a un particular, ens veurem obligats a pagar l’impost de transmissions patrimonials, sempre que aquest vehicle tingui menys de 10 anys. Aquest import pot variar de tram segons la comunitat, el model i l’any de compra, i a Catalunya la Generalitat el fixa en un 5% del valor de venda del cotxe o moto. A diferència de l’IVA, que alimenta l’Agència Tributària d’Espanya, aquest impost de transmissió patrimonial el cobra directament cada comunitat autònoma, i va suposar uns ingressos totals d’uns 533 milions d’euros durant el 2019.

Si optem per adquirir un vehicle nou de rènting o lísing no ens alliberarem de pagar l’IVA corresponent, ja que cada quota mensual ja inclou el 21% de l’IVA corresponent.

Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica

Si bé l’impost de matriculació, l’IVA o l’impost de transmissions patrimonials només es paguen una vegada, a l'adquirir el vehicle nou, hi ha altres impostos que seguirem pagant anualment al llarg de la vida del nostre vehicle. L’impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és un exemple de taxa impositiva que paga cada propietari de vehicle al seu municipi i que va suposar uns 2.800 milions d’euros d’ingressos per als ajuntaments d’arreu de l’Estat, cosa que suposa un 4,5% dels ingressos anuals dels municipis espanyols.

La xifra final a pagar varia en funció del municipi, ja que, tot i calcular sempre el mateix concepte (CVF o cavalls fiscals), els trams a pagar en funció de la potència depenen de cada ajuntament. Per exemple, a Barcelona i a Tarragona els vehicles de fins a 8 CVF paguen 25,24 euros anuals, els de 8 a 11,99 CVF –els més habituals– paguen 68,16 euros, els de 12 a 15,99 CVF paguen 143,88 euros, els de 16 a 19,99 CVF passen a pagar 179,22 euros i els de més de 20 CVF paguen 224 euros anuals. En el cas dels cotxes elèctrics la majoria d’ajuntaments els bonifica amb una rebaixa de fins al 75% de l’impost, però en algunes poblacions aquestes excepcions només duren un període determinat de quatre o cinc anys.

Impostos sobre els carburants

La gran majoria dels vehicles que circulen diàriament per Catalunya han d’omplir el dipòsit amb carburants fòssils per poder funcionar. Com que ja hem analitzat els impostos que paguem quan omplim el dipòsit en altres reportatges, en aquest punt ens limitarem a apuntar que pràcticament el 50% del preu d’un litre de gasolina o gasoil són impostos que recapta l’administració estatal mitjançant l’impost especial d’hidrocarburs (IEH) i l’IVA. Durant l’any 2019 l’estat espanyol va ingressar més de 21.515 milions d’euros gràcies als impostos sobre el carburant, i cal apuntar que aquest import presumiblement augmentarà en un futur no gaire llunyà amb l’augment d’impostos al dièsel.

ITV

A partir dels quatre anys d’antiguitat tots els vehicles han de fer revisions periòdiques sobre el seu estat de conservació i manteniment, és a dir, han de passar la popular ITV o inspecció tècnica de vehicles. Tot i que aquesta inspecció no és un impost directe, sí que està gravada amb el 21% d’IVA, i a banda d’aquest impost la DGT també cobra una taxa de 4,14 euros per anotar el registre del vehicle. La DGT ingressa cada any uns 80 milions d’euros gràcies a aquesta taxa.

Impost sobre les primes de les asseguradores

Aquest 2021 els pressupostos generals de l’Estat han aprovat un augment de l’impost sobre les primes d’asseguradores, que ha passat del 6% al 8% i que ha afectat els tipus d’assegurança més contractats: els del vehicle i els de la llar. Suposarà un augment de recaptació de més de 450 milions anuals per a la tresoreria de l’Estat. A efectes pràctics, això suposarà un augment d’entre 8 i 10 euros a cada conductor que contracta o renova la seva assegurança.

Impost sobre el CO₂ 

Aquest nou impost, que només paguen els conductors catalans, es dirigeix concretament als vehicles amb unes emissions de més de 120 grams de CO₂ per quilòmetre, i en el cas de les furgonetes serà a partir dels 160 grams per quilòmetre. Aquest llindar variarà de cara a l’any vinent, ja que aleshores l’hauran de pagar els vehicles que superin els 95 grams de CO₂ per quilòmetre. A efectes pràctics suposarà una despesa d’entre 8 i 18 euros en el cas dels turismes i d’entre 8 i 16 euros anuals en el cas de les motocicletes, a l’espera de futures pujades impositives.

I els elèctrics, què?

Arribats a aquest punt podem constatar que els vehicles elèctrics de zero emissions gaudeixen de diverses bonificacions impositives (impost de matriculació, impost de vehicles de tracció mecànica, impost sobre el CO₂…), però no estan exempts en cap cas de pagar l’electricitat que utilitzen per carregar les seves bateries. A banda del preu de la llum i potència contractades cal sumar-hi l’impost elèctric, que té una recàrrega del 5,122% i al qual després cal sumar l’IVA.

El preu de tenir cotxe

Prenent com a referència un model popular i assequible com ara un Seat Ibiza amb motor gasolina d'uns 100 CV, amb un preu d'uns 20.000 euros i una vida útil d'uns 10 anys, ens trobem que el propietari del vehicle haurà pagat més de 4.500 euros a les diferents administracions en concepte d'impostos al llarg dels seus 10 anys com a propietari i només pel fet de ser propietari del vehicle. És a dir, sense comptar els impostos que haurà pagat sobre els hidrocarburs consumits en funció dels quilòmetres que haurà recorregut.

stats