Seguretat viària
Ferran Vital

Per què el nou límit de velocitat a les carreteres passa a ser de 90 km/h?

Analitzem les causes que han portat les institucions a modificar a partir d’avui la velocitat màxima a les carreteres convencionals de l’Estat

Per què el nou límit de velocitat a les carreteres passa a ser de 90 km/h? / DGT Zoom

Avui entra en vigor la nova normativa de seguretat viària impulsada per la DGT i altres administracions que limita la velocitat màxima genèrica a les carreteres d’un carril per sentit amb un voral practicable a 90 km/h, deu quilòmetres per hora menys que fins ara.

Amb aquesta mesura les autoritats viàries espanyoles volen reduir l’elevat índex d’accidentalitat i el nombre de morts a la carretera, ja que, segons apunta la DGT, “la diversitat de velocitats entre turismes i camions augmenta la probabilitat de patir un accident”.

Des de la DGT apunten que 1.013 de les 1.321 víctimes mortals que hi va haver en vies interurbanes el 2017 es van registrar en carreteres convencionals. A més a més, el 77% de les morts associades a accidents de trànsit aquell any van produir-se en carreteres de més de 7 metres d'ample amb voral practicable i un carril per cada sentit, i el xoc frontal va ser el principal responsable de les morts al volant a l'Estat.

I és que la distància de frenada d’un vehicle fins a aturar-se del tot a una velocitat de 100 km/h és de 84 metres, mentre que a 90 km/h la distància es redueix a tan sols 70 metres. A més a més, el camp de visió es redueix en funció de la velocitat del cotxe: com més ràpid circula, menys camp visual té. Aquests dos fets han sigut els grans arguments de la DGT per justificar el canvi de velocitat a la xarxa viària.

Els turismes, camionetes o motocicletes igualen el límit de velocitat a la carretera als autobusos i vehicles comercials derivats de turismes, i els camions, caravanes, furgonetes i turismes amb remolc també veuen limitada la seva velocitat màxima a 80 km/h.

Les limitacions no afecten les autopistes i autovies, i la nova llei permet que el titular de la via pugui decidir mantenir el límit de velocitat a 100 km/h si la carretera té algun sistema de separació física entre els dos sentits de la marxa.

La nova llei ha obligat a canviar la senyalització de més de 14.400 quilòmetres de carreteres a tot l’Estat (poc més de 300 quilòmetres a Catalunya), i ha tingut un cost logístic de més de mig milió d’euros, un esforç econòmic important que no ha anat associat a cap millora significativa de l’estat de la xarxa viària.

La nova normativa que regula els límits de velocitat a les carreteres de titularitat estatal ja ha provocat importants crítiques dels conductors, ja que entenen la reducció de la velocitat màxima com un acte propagandístic que no suposarà una gran millora en la seguretat viària en aquestes carreteres, alhora que denuncien un progressiu deteriorament de la xarxa viària sense que les administracions facin les actuacions corresponents per solucionar-ho.