CORONAVIRUS
Motor 21/05/2020

És obligatori fer ús de la mascareta al cotxe?

Resolem alguns dubtes al voltant de l'obligatorietat d'haver de portar la mascareta al cotxe o a la moto

Ara Motor
2 min
És obligatori portar mascareta al cotxe?

Tot i que a partir d’avui és obligatori l’ús de mascaretes per als més grans de 6 anys en l’espai públic i els espais a l’aire lliure, el BOE aprovat per l’executiu espanyol no modifica els supòsits que regulen l’ús de la mascareta al cotxe, moto o vehicle privat.

L’ús de les mascaretes al cotxe és obligatori quan en un mateix vehicle hi viatgin persones que no resideixen al mateix domicili. Així doncs, serà obligatori utilitzar mascareta quan viatgem en taxi o cotxe compartit o fins i tot si portem els nostres pares o avis a un centre mèdic o al supermercat, sempre que no residim al mateix domicili. A més, en aquests casos l’ocupació màxima del vehicle és de dues persones per filera, independentment de la capacitat total del vehicle.

Segons apunta el BOE, les persones que per motius mèdics degudament justificats no hagin de dur mascareta obligatòriament també podran circular sense mascareta en un vehicle compartit amb persones que no convisquin al mateix domicili, tot i que extremant les mesures de distància i higiene.

Per contra, si circulem amb el nostre vehicle amb la resta de persones de la nostra unitat familiar (o que resideixin al mateix domicili) podrem viatjar sense haver de fer ús de la mascareta i ocupar totes les places homologades del nostre vehicle.

Amb tot, cal recordar que en la fase 0 (o l'anomenada 0,5) encara no és possible circular lliurement i només podrem desplaçar-nos en vehicle per accedir al nostre lloc de treball o a les activitats expressament permeses per la legislació vigent (anar a omplir el dipòsit, a comprar en supermercats, al banc, a la farmàcia, a cuidar persones grans i/o dependents, a establiments amb permís d’obertura com perruqueries o botigues diverses). En el cas de la fase 1 i posteriors, ja ens podem desplaçar amb el vehicle privat per fer sortides d'oci dins de la regió sanitària i allotjar-nos en establiments turístics (sense ús de zones comuns).

Pel que fa a les motocicletes, l’ús de la mascareta és obligatori quan circulin dues persones amb un casc que no sigui integral (que tapa la totalitat de la cara i la barbeta) si aquestes persones no conviuen al mateix domicili. A més, caldrà que tant conductor com acompanyant utilitzin guants. En el cas que convisquin, podran circular en moto sense mascareta fins i tot encara que no utilitzin un casc de tipus integral, ni fer ús de guants.

Per acabar, als camions i furgonetes professionals i a la resta de vehicles comercials amb una sola filera de seients podran viatjar-hi dues persones, situades a la màxima distància possible i sempre utilitzant mascareta.

stats