Consells de seguretat
Motor 17/04/2019

Com hem de col·locar l’equipatge al maleter?

Assegurar correctament l’equipatge abans d’un desplaçament és tan important com revisar els elements mecànics del vehicle

Ara Motor
2 min
Com hem de col•locar l’equipatge al maleter?

Generalment no som prou conscients del perill que pot suposar carregar el nostre vehicle de manera més o menys incorrecta. D’entrada, i aplicant qualsevol llei de la física, és més complicat conduir un cotxe carregat que no pas un de buit, especialment si la càrrega no està distribuïda d’una manera més o menys uniforme.

Amb el cotxe carregat augmentem la massa i el pes total del vehicle, cosa que repercuteix directament en la conducció allargant la distància de frenada, alhora que augmenta el balanceig de la carrosseria i l’acció dels sistemes electrònics d’estabilitat i tracció (ESP) sobre el cotxe. Com més carregat de pes estigui el cotxe, més evidents han de ser aquests efectes sobre la conducció i el comportament del cotxe, i en determinats casos (remolc, baca...) fins i tot haurem d'adequar la nostra conducció a l'estat del vehicle.

Com hem de carregar el maleter

La millor opció per carregar el maleter és repartir el pes de la manera més uniforme possible, ubicant sempre les maletes rígides o objectes pesants al fons del maleter i tan a prop dels seients com sigui possible, per afavorir el centre de gravetat i el repartiment de pes entre els dos eixos.

Convé que els objectes i maletes que portem d’equipatge quedin ben fixades mitjançant xarxes o subjeccions, i és del tot desaconsellable portar objectes sobre la safata del maleter, ja que dificulten la visió posterior i es poden convertir en objectes contundents que ens poden impactar en cas de frenada d’emergència: alguns estudis apunten que poden arribar a una força d’impacte 50 cops superior a la seva massa en cas d’accident.

Molts conductors opten també per col·locar un cofre sobre el sostre del cotxe per ubicar els objectes que no entren al maleter, però cal assegurar-se que queden ben tancats i són hermètics, per evitar possibles ensurts o sobresalts un cop en marxa. Ara bé, aquests cofres disminueixen el coeficient aerodinàmic del cotxe (que consumirà més), augmenten el pes del cotxe i en modifiquen el centre de gravetat, i és convenient adaptar el nostre estil de conducció a la càrrega que transportem.

A més, caldria revisar les recomanacions del fabricant on especifica la capacitat màxima de càrrega del nostre vehicle en el sostre o sobre cada eix, així com la capacitat de remolc del cotxe.

Per acabar, si circulem amb el maleter molt carregat és bona idea lligar els cinturons de seguretat de les places posteriors tot i que no les ocupi ningú per contenir millor l’equipatge al maleter, així com evitar al màxim que la càrrega sobresurti del maleter a l’habitacle, ja que pot ser un element de risc en cas d’accident o frenada d’emergència.

stats