Seguretat viària
Motor  /  Seguretat 29/03/2021

Les dones són més reticents a conduir bicicletes i patinets per la ciutat

Un estudi dels tallers Midas conclou que el públic femení té més consciència ambiental que no pas el masculí però mostra més reticències a l’hora de desplaçar-se en bicicleta i patinet a les grans ciutats

2 min
Patinet Hyundai

Tot i que el 52% de les dones enquestades a un estudi dels tallers Midas reconeix que canviaria el seu mitjà de transport actual per un de més sostenible, ben poques de les dones consultades apostarien per la bicicleta o el patinet per desplaçar-se, ja que afirmen sentir-se menys segures i protegides amb aquests mitjans de mobilitat que no pas amb un cotxe híbrid o elèctric, l’opció escollida per la majoria de dones consultades.

Aquest estudi, anomenat ‘Elles condueixen per la ciutat’, conclou que tan sols un 12% dels espanyols fa servir mitjans de transport privat sostenibles per moure’s en entorns urbans, i que el seu ús és més freqüent entre homes (un 15%) que entre dones (que només representen el 10% del total). Les dones consultades van mostrar la seva preferència pels cotxes híbrids o elèctrics, com dèiem abans, seguit de les bicicletes i dels patinets, amb uns percentatges molt petits, de tan sols el 4% i el 2% del total. A més, la moto elèctrica només treu a un gairebé insignificant 0,2% del total.

Les baixes xifres d’ús de la bicicleta i el patinet elèctric entre el públic femení queda explicat pel temor a que la resta de conductors les posi en risc (en un 62% dels casos), a no ser prou visible per la resta de vehicles (46%) i a la seva por a les caigudes (47%), una xifra molt superior a la dels homes, ja que només el 25% dels conductors masculins van mostrar la seva por a les caigudes de la bicicleta, patinet o motocicleta elèctrica.

Pel que fa a les ciutats consultades és prou rellevant que les dones de Saragossa lideren el canvi de paradigma amb in 16% del total, mentre que l’estudi revela que només un 8% de les dones consultades a Barcelona fan servir aquests nous sistemes de mobilitat urbana.

Per acabar, sembla clar que la pandèmia també ha modificat alguns costums a l’hora de desplaçar-se, ja que el 43% de les dones enquestades reconeix evitar el transport públic tant com pot, un 28% afirma fer servir més el seu vehicle particular i un 29% restant assegura anar a peu a tots els llocs on pot fer-ho. 

stats