Reportatge
Novetats 28/06/2018

Quants impostos paguem quan omplim el dipòsit del cotxe?

Cada cop que omplim el dipòsit d’un cotxe paguem uns 30 euros en concepte d’impostos mediambientals sobre hidrocarburs i IVA

Ara Motor
3 min
És perillosa la gasolina de marca blanca?

El govern espanyol està estudiant la possibilitat de gravar els impostos del dièsel igual que els de la gasolina per aconseguir nous ingressos extres (les previsions parlen d’uns 600 milions el 2018 i més de 2.000 milions el 2019) que ajudin a quadrar els comptes públics.

Fins ara el dièsel s’ha bonificat a l’estat espanyol perquè es considera menys contaminant que la gasolina, però els últims escàndols en les emissions de gasos contaminants i els estudis del NOx sobre la població han desmentit aquesta idea. Els motos dièsel tenen un índex d’emissions de CO2 inferior als de gasolina, però les emissions de partícules i gasos altament perjudicials per als humans és superior al de la gasolina.

En aquest sentit, els cotxes dièsel paguen uns 30,7 cèntims per litre en concepte d’impostos mediambientals sobre hidrocarburs, mentre que els de gasolina paguen 40,25 cèntims per cada litre de combustible. Això suposa que cada cop que un propietari d’un Seat León (el cotxe més venut a Espanya aquests primers mesos del 2018) omple el seu dipòsit de 50 litres paga 15,35 euros en concepte d’impostos a l’Estat si és dièsel, mentre que l'import s’enfila fins als 20,12 euros si utilitza un motor de gasolina.

La diferència en la recaptació d’impostos de l’Estat cada cop que omplim el dipòsit és de gairebé 5 euros. Si tenim en compte que els espanyols fan uns 10.000 quilòmetres de mitjana cada any amb el cotxe, i prenem com a referència un consum teòric de 6 litres de combustible cada 100 quilòmetres (una xifra molt optimista, perquè en condicions reals el consum acostuma a ser més gran), podem convenir que cada conductor podria gastar uns 600 litres de combustible l'any. En el cas que el seu cotxe sigui dièsel, cada conductor pagaria uns 185 euros anuals en impostos, mentre que el propietari d’un cotxe de gasolina en pagaria uns 241 euros, uns 57 euros més.

Però a banda d’aquestes xifres sobre hidrocarburs cal sumar-hi que l’Estat també recapta el 21% d’IVA cada vegada que passem per la benzinera, que sumen uns 27 cèntims per litre (tot i que la xifra varia segons el preu final del carburant), i que suposa uns 13,5 euros que paguem en concepte d’IVA cada cop que omplim un dipòsit d’uns 50 L de capacitat, als quals cal sumar els anteriors 20,12 euros que paga el propietari d’un cotxe de gasolina cada cop que omple el dipòsit o els 15,35 que paga el propietari d’un dièsel. Això vol dir que si paguem uns 65 euros per omplir el dipòsit de 50 L del nostre cotxe, en paguem més de 30 d’impostos si utilitzem un cotxe de gasolina i una mica menys de 30 si tenim un dièsel.

stats