SEGURETAT VIÀRIA
FERRAN VITAL

Les dones condueixen millor que els homes, segons un estudi del RACC

Un estudi del RACC basat en més de 9.000 observacions als carrers de Barcelona conclou que les dones cometen menys imprudències viàries que els homes

Les dones condueixen millor que els homes / SEAT Zoom

Un estudi presentat pel RACC al Fòrum Barcelona de Seguretat Viària conclou que les dones són més segures quan es desplacen en diferents tipologies de vehicles o a peu, i conclou que seria interessant incloure la perspectiva de gènere en les noves polítiques de seguretat viària.

Aquest estudi, realitzat pel RACC i que ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Servei Català de Trànsit i l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, s’ha fet en base a més de 9.000 observacions o evidències sobre el comportament d’homes i dones a l’hora de circular i desplaçar-se pels carrers de la capital catalana, i suposa una fotografia bastant representativa de la realitat viària no només a Barcelona, sinó a tot el país.

Segons les dades d’aquest estudi, molt enfocat al nivell de respecte i obediència de la ciutadania als semàfors en vermell, les dones acostumen a respectar més que no pas els homes els senyals viaris i a cometre menys infraccions a l’hora de circular.

A tall d’exemple, les dones respecten més que els homes els passos de vianants quan circulen a peu (el 44% dels homes creuen fora dels passos senyalitzats, mentre que només el 38% de les dones cometen la mateixa infracció) o senyalitzen més un canvi de carril amb l’intermitent o fins i tot amb el braç quan circulen en motocicleta (un 40% de les dones ho fan) que no pas els homes (on aquest percentatge cau al 28%).

En el camp dels nous vehicles de mobilitat personal o patinets (elèctrics o no), l’estudi conclou que el 42% dels homes creuen els semàfors en vermell, mentre que aquest percentatge cau fins al 33% en el cas de les dones.

Per acabar, l’estudi del RACC conclou que en bicicleta i cotxe no s’han detectat gaires canvis en el comportament entre dones i homes a l’hora de circular, per bé que les bicicletes respecten menys els semàfors en vermell que no pas els cotxes.

Una realitat fefaent al volant i a peu

Aquest estudi no suposa cap excepció i confirma el que també apunten estudis similars a escala estatal i europea. En aquest sentit, l’Institut Nacional de Toxicologia va presentar un informe ara fa un parell d’anys on demostrava que el 92% d’accidents produïts a la xarxa viària espanyola per consum d’alcohol o drogues els causaven homes, i que només el 8% d’accidents atribuïts al consum de drogues o alcohol van ser protagonitzats per dones. 

El mateix estudi també va demostrar una realitat molt interessant: la mortalitat de vianants atropellats per cotxes o motocicletes era el doble entre homes que entre dones, i en el 82% dels casos dels homes morts per atropellament, també es poden relacionar amb la ingesta d’alcohol o drogues. 

La DGT també ha presentat diversos informes i estudis estadístics on demostra que només el 10% de les dones circulen per sobre de la velocitat màxima establerta, mentre que el 40% dels homes circulen habitualment a una velocitat superior a la màxima establerta.

Per acabar també convé recordar que la mortalitat sobre l’asfalt és nou vegades superior entre els homes que entre les dones. Sense anar més lluny, els gràfics de la DGT dels darrers anys mostren que el 90% dels conductors morts en accident de trànsit (en cotxe o moto) van ser homes, per només un 10% de dones. A més, les dones també cometen menys infraccions a l’hora de circular en bicicleta tant dins com fora de les zones urbanes, cosa que incideix en una sinistralitat més baixa.