LA GUANTERA

Motos barates, per començar i no patir

Macbor és l’acrònim, en format escocès, de fills (Mac) dels Bordoy (Bor). / MACBOR Zoom