Reportatge
Ferran Vital

Cobalt, l'or blau del cotxe elèctric

El creixement dels vehicles elèctrics dispara la demanda d'aquest metall

Cobalt, l'or blau / VIQUIPÈDIA Zoom

El cobalt és un mineral necessari per a la fabricació de les bateries dels cotxes elèctrics, escàs i difícil d'extreure: tots els ingredients per convertir-se en un recurs estratègic en un futur no gaire llunyà.

El cobalt i el liti (del qual ja us vam parlar fa poc més d'un any) són els dos principals materials utilitzats per fabricar les bateries dels cotxes elèctrics i, igual que el liti, el cobalt pot arribar a ser altament corrosiu i contaminant. L'augment de la demanda d'aquest recurs en dispararà el preu durant els pròxims anys: si actualment cada tona mètrica (unitat de pes equivalent a 1.000 quilos) té un preu d'uns 80.000 dòlars, els experts preveuen que podrà arribar a doblar o fins i tot triplicar aquesta quantitat en menys de 10 anys.

Cada cotxe elèctric necessita uns 10 quilos de cobalt de mitjana per fer funcionar les bateries. Algunes prediccions calculen que en tan sols cinc anys es fabricaran uns 13 milions de cotxes elèctrics a tot el món, cosa que augmentarà exponencialment el preu d'aquest mineral.

Els principals jaciments mundials d'aquest mineral són al Congo, un país africà on gairebé no hi ha cap mena de control de les condicions laborals, higièniques i sanitàries de les persones que treballen a les mines extraient aquest mineral, sovint manualment i sense cap mesura de seguretat.

Miners al Congo Zoom

Miners al Congo / Wikipedia

La demanda incessant d'aquest mineral ha fet que aparegui un mercat negre paral·lel al país africà, fora del ja escàs control del govern i de les institucions de la República del Congo. En aquest país és habitual que les explotacions de cobalt utilitzin mà d'obra infantil o que hi hagi constants accidents laborals que provoquen la mort de desenes de treballadors cada any.

La demanda de cobalt triplicarà en pocs anys la producció anual d'aquest mineral

La situació no millorarà en el futur, ja que alguns càlculs apunten que la demanda de cobalt arribarà a les 250.000 tones anuals, una quantitat que triplica la producció mundial del 2017. En paral·lel a l'aparició del mercat negre i l'empitjorament de les condicions laborals dels congolesos i altres productors africans, aquesta espiral de creixement del preu de la matèria primera acabarà repercutint en el preu final dels cotxes elèctrics, encara avui sensiblement més cars que els vehicles de combustió tradicionals.

El sodi, substitut del liti?

Algunes investigacions fetes els últims mesos apunten a la possibilitat d'extreure liti i sodi de l'aigua del mar gràcies a un procés de dessalinització de l'aigua marina i aigües residuals a partir d'unes membranes orgàniques que filtren i recuperen els ions en un procés ecològic i eficient. Ara bé, aquest sistema encara està en fase d'investigació i perfeccionament de la tècnica i, s'arriba a consolidar, podria revolucionar la indústria dels aparells electrònics i la mobilitat elèctrica.